Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

De pinpas van de overledene

Hoe vaak komt het niet voor dat iemand die hulpbehoevend wordt, de pinpas meegeeft aan de kinderen of de buurvrouw, om boodschappen te kunnen doen? Meestal gaat het goed, en worden de boodschappen keurig gedaan. Maar steeds vaker worden er gevallen bekend waarbij niet alleen boodschappen worden gedaan, maar er vlak voor overlijden ook grote bedragen zijn opgenomen met de pinpas. Vermoedelijk met als doel de andere erfgenamen en de belastingdienst te slim af te zijn.

Dat belastingdienst is goed voorbereid op deze slimmigheidjes van erfgenamen, want alle schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor overlijden worden alsnog bij de erfenis geteld als de erfbelasting wordt berekend.
 

Hoe vaak komt het niet voor dat iemand die hulpbehoevend wordt, de pinpas meegeeft aan de kinderen of de buurvrouw, om boodschappen te kunnen doen? Meestal gaat het goed, en worden de boodschappen keurig gedaan. Maar steeds vaker worden er gevallen bekend waarbij niet alleen boodschappen worden gedaan, maar er vlak voor overlijden ook grote bedragen zijn opgenomen met de pinpas. Vermoedelijk met als doel de andere erfgenamen en de belastingdienst te slim af te zijn.

Dat belastingdienst is goed voorbereid op deze slimmigheidjes van erfgenamen, want alle schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor overlijden worden alsnog bij de erfenis geteld als de erfbelasting wordt berekend.

Het Hof in Den Haag moest onlangs beslissen over een dergelijk geval. Een paar erfgenamen hadden vlak voor overlijden geld gepind van moeders rekening. Zij stelden dat moeder het geld aan hen had geschonken. In het testament van moeder stond dat schenkingen tijdens leven niet met andere erfgenamen verrekend hoefden te worden. Een dochter, tevens erfgenaam, ging naar de rechter omdat ze vond dat het geld tot de erfenis hoorde. Zij wilde haar deel van het geld krijgen.

De rechter vond dat de pinnende erfgenamen niet konden bewijzen dat moeder het geld had willen schenken. Zij moesten het geld – plus de wettelijke rente – dus weer terugstorten in de erfenis en het eerlijk met de andere erfgenaam delen.

Heeft u weleens zorgen over uw bankzaken als u onverhoopt hulpbehoevend zou worden? Of wilt u de verhoudingen tussen de kinderen goed regelen bij overlijden? Het aanstellen van een gemachtigde, eventueel een toezichthouder en een executeur kan veel rust geven. In een testament en een levenstestament kunt u deze zaken vastleggen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Bron: Notamail 2016/137
 

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44