Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Continuïteit

Continuïteit van een onderneming is van het grootste belang. Het is daarom belangrijk een regeling te treffen voor het geval zich een calamiteit (overlijden/ziekte of ongeval/coma) voordoet. Eén van die regelingen zou de certificering van aandelen kunnen zijn, waarbij de zeggenschap en de economische waarde worden gesplitst. Uw erfgenamen respectievelijk uw gevolmachtigde oefenen dan niet het stemrecht op de aandelen uit, maar een stichting. De bestuurders van die stichting kunt u zelf benoemen. Dit kunt u doen als de aandelen in handen moeten komen van alle erfgenamen, maar er maar één beoogd bedrijfsopvolger is of als onenigheid onder de erfgenamen zou kunnen ontstaan.

Daarnaast is een goed testament van levensbelang voor de continuïteit van een onderneming. De wettelijke regeling leidt in de meeste gevallen tot een te hoge heffing van erfbelasting. Met de juiste planning over opvolging en een op maat gemaakt testament valt veel geld te verdienen.

Vergeet ook niet een levenstestament te maken. Wie dient de onderneming te leiden voor het geval u daartoe als gevolg van een ongeval of een ziekte niet meer in staat bent?  

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44