Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Afwikkeling erfenis/nalatenschap

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis en zorgt voor de nodige emoties. In die moeilijke tijd moet dan ook nog eens van alles worden geregeld. Denk hierbij aan:
- taxatie en verdeling van inboedel;
- ontruiming van een woning;
- opheffen van bankrekeningen;
- wijziging van de tenaamstelling van de woning;
- opzeggen of wijzigen van abonnementen en verzekeringen;
- verkopen van roerende en onroerende zaken;
- aangifte erfbelasting;
- maken van een boedelbeschrijving;
- uitvoering van het testament: uitkeren van legaten of de omvang vastleggen van de geldvorderingen van de (stief)kinderen;
- verdeling van de nalatenschap.

Gelukkig kunnen wij veel voor u uit handen nemen. Wij kunnen zelfs de gehele afwikkeling van de nalatenschap, waaronder de ontruiming van de eigen woning, voor onze rekening nemen, ook als het saldo van de nalatenschap negatief blijkt te zijn. Dat willen wij doen op de wijze waarop de overledene dat zou hebben gewild en wat van een notaris mag worden verwacht, dus waardig, integer en met respect voor de overledene en diens erfgenamen.

Wij zijn door onze jarenlange ervaring gespecialiseerd in het afwikkelen van nalatenschappen, ook als de verhoudingen tussen de erfgenamen minder goed zijn. Kennis van het insolventierecht, inkomsten- en erfbelasting alsmede praktische ervaring hebben wij in huis. 

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44