Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Toezichthouder in levenstestament

In een levenstestament kan iemand een gevolmachtigde aanwijzen. De gevolmachtigde kan namens hem of haar optreden, meestal als iemand fysiek of geestelijk niet meer in staat is om zijn eigen belangen goed te behartigen. U kunt hierbij denken aan een ongeval, maar ook aan de situatie bij dementie of na een hersenbloeding.

In een levenstestament kan iemand een gevolmachtigde aanwijzen. De gevolmachtigde kan namens hem of haar optreden, meestal als iemand fysiek of geestelijk niet meer in staat is om zijn eigen belangen goed te behartigen. U kunt hierbij denken aan een ongeval, maar ook aan de situatie bij dementie of na een hersenbloeding.

Het is aan te raden om in het levenstestament meer vast te leggen dan alleen de persoon van de gemachtigde. U kunt ook vastleggen wat uw wensen en ideeën zijn. Bijvoorbeeld uw wensen over uw leefomstandigheden. Wilt u bijvoorbeeld dat er wel of niet privéverzorging wordt geregeld bij ziekte. Maar u kunt ook vastleggen of schenkingen die u nu al doet, voortgezet moeten worden door de gemachtigde.
Omdat de volmacht in het levenstestament vaak pas gebruikt wordt als de volmachtgever wilsonbekwaam is, is het verstandig een aantal extra waarborgen in te bouwen, zodat de gemachtigde geen misbruik kan maken.

Als de volmachtgever zelf niet meer kan beoordelen of de gemachtigde zijn taak goed uitoefent, is het mogelijk om vast te leggen dat de gemachtigde rekening en verantwoording af moet leggen, aan bijvoorbeeld één van de kinderen of de accountant. Daarnaast kunt u een toezichthouder aanwijzen die bijvoorbeeld bij verkoop van de woning of effecten moet worden ingeschakeld. Ook zou u kunnen opnemen welke persoon de voorkeur geniet als er een bewindvoerder benoemd moet worden, bijvoorbeeld in de gevallen waarin de gemachtigde niet meer als zodanig kan of wil optreden.
Wilt u meer weten over een levenstestament of het bijstellen ervan, schroomt u dan niet om ons kantoor te bellen voor een afspraak.

Bron: JBN 2016, 12.
 

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44