Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Levenstestament

Wat gebeurt er wanneer u wilsonbekwaam raakt als gevolg van een ziekte (hersenletsel of dementie), coma of ouderdom? Wie regelt dan uw financiële zaken en wie regelt uw medische zaken? Wilt u wellicht wilsverklaringen (behandelverbod, euthanasieverzoek, dementieverklaring, voltooid leven verklaring of euthanasieverbod/levensverklaring) op papier zetten? Wat voor wensen hebt u in zo’n situatie als het gaat om het doen van schenkingen, uw woonomgeving en uw welzijn? Wat is voor u belangrijk?

Regelt u niets, dan zal de Kantonrechter een bewindvoerder en/of een mentor benoemen, die jaarlijks rekening en verantwoording aan de Kantonrechter over het gevoerde beheer moet afleggen en voor bepaalde handelingen, zoals verkoop van een woning of het doen van schenkingen, toestemming van de Kantonrechter nodig heeft. Dat geldt ook als u getrouwd bent. Uw echtgenoot kan en mag niet namens u handelen als u wilsonbekwaam bent.

Wilt u inmenging van de Kantonrechter voorkomen, maak dan op tijd een levenstestament op. Daarin kunt u één of meer gevolmachtigden aanwijzen voor uw financiële en medische zaken, de bevoegdheden van die gevolmachtigde(n) vastleggen, wensen opnemen over het doen van giften, uw woonomgeving en uw welzijn, wilsverklaringen opnemen. Ondernemers kunnen daarnaast een specifieke regeling treffen om te voorkomen dat hun onderneming ingeval van wilsonbekwaamheid stuurloos wordt.

Aan de hand van gesprekken en/of vragenlijsten kunnen wij een voor u passend levenstestament opstellen.

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44