Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Vrijstellingen overdrachtsbelasting

Als je een woning koopt, ben je 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Als je een bedrijfspand of een perceel grond koopt, ben je 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Is het niet helemaal duidelijk of het door u gekochte gebouw wel of niet, dan wel gedeeltelijk als een woning is aan te merken, dan vertellen wij u graag welk percentage overdrachtsbelasting u moet betalen.

Soms hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een perceel bouwgrond koopt van een aannemer of projectontwikkelaar. De wet kent diverse vrijstellingen van overdrachtsbelasting, bijvoorbeeld bij verdeling van een woning tussen samenwoners, de landbouwvrijstelling, de vrijstelling ouders-kinderen en broers-zusters in het kader van een bedrijfsoverdracht, vrijstellingen bij inbreng van een bedrijf in een vennootschap en de reorganisatievrijstelling bij onder meer fusie of juridische splitsing. Koop je een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet, dan betaal je ook geen overdrachtsbelasting.

Bij verkoop binnen zes maanden na de vorige aankoop hoef je niet over de volledige koopsom overdrachtsbelasting te betalen. In dat geval bepaalt de koopovereenkomst wie van dit fiscale voordeel mag profiteren: de verkoper of de koper.

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44