Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Estateplanning

Estateplanning betekent letterlijk nalatenschapsplanning, maar omvat veel meer. Je kunt estateplanning het best omschrijven als het geheel van maatregelen om de omvang van een nalatenschap en de samenstelling daarvan zodanig te beïnvloeden dat optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaal gewenste positie van de erflater en diens toekomstige erfgenamen. Bij estateplanning leg je over een langere periode verbanden tussen de diverse rechtsgebieden, waaronder het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, internationaal privaatrecht, schenk- en erfbelasting, internationale verdragen en inkomstenbelasting.

Als estateplanner maak je plannen aan de hand van eisen, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Met de gegevens van het huidig en toekomstig inkomen en vermogen (in binnen- en buitenland) beoordeel je onder meer de inhoud van het testament en de huwelijksvoorwaarden. We kunnen ook een schenkingsplan voor u opstellen. Met hulp van geavanceerde sofware en de interpretatie van de uitkomsten daarvan kunnen wij voor u berekeningen maken van de toekomstig verschuldigde schenk- en/of erfbelasting en de mogelijkheden om schenk- en erfbelasting te besparen.
Estateplanning is niet alleen voor mensen met een groot vermogen. Estateplanning kan bij kleinere vermogens zelfs tot gevolg hebben dat geen schenk- en ook geen erfbelasting verschuldigd is.
Wij zijn als gekwalificeerd estateplanner op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit specifieke vakgebied. Als enige notaris op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee zijn wij aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN www.epn-notaris.nl) en bij Estate Planning Expert (EPX www.estateplanningexpert.nl).

Steeds meer mensen maken gebruik van estate planning om een duidelijk beeld te krijgen van de fiscale en juridische kanten van hun vermogensopbouw en vermogensoverdracht aan hun toekomstige erfgenamen. Estate planning kan op een aantal manieren vorm krijgen, onder meer door een specifiek testament, het doen van schenkingen en het maken of aanpassen van huwelijksvoorwaarden. Moerland Notaris kan als specialist hierover de beste adviezen verstrekken. Met estate planning biedt Moerland Notaris de mogelijkheid om op korte en lange termijn een financieel plan uit te stippelen. Uiteraard altijd in lijn met de wensen en mogelijkheden van de cliënt .

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44