Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Particulier

Ons kantoor heeft door zijn lange en rijke historie in de regio en trouwe cliëntenkring een echte familierechtpraktijk. Het familierecht omvat alles, wat betreft juridische en fiscale aspecten, waar je als mens tijdens je leven mee te maken kunt krijgen zoals:

-samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaan, in het huwelijk treden;
- vader of moeder worden;
- het verbreken van de samenwoning of echtscheiding;
- het doen of ontvangen van schenkingen;
- het verkrijgen van een erfenis;
- de verzorging van je partner of kinderen ingeval van overlijden;
- wilsonbekwaamheid als gevolg van een ongeval, ziekte of ouderdom, en
- het nalaten van je vermogen.

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44