Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Woningen/hypotheken

De notaris vervult een cruciale rol bij de aan- en verkoop van woningen. De koop wordt door middel van een notariële akte vastgelegd en die akte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Daarmee zorgt de notaris ervoor dat u ook daadwerkelijk eigenaar van de woning wordt.

In de praktijk verzorgen de medewerkers alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. Daarbij moet u denken aan het rechercheren bij het kadaster, het insolventieregister, het curateleregister, het huwelijksgoederenregister en het boedelregister, het controleren van legitimatiebewijzen, het uitzoeken van de eigendomsverkrijging, het opvragen van eigenaarslasten, het verzoeken om toestemming van een grondeigenaar, het opvragen van een aflossingsnota en royementsvolmachten, aanschrijven of aanmanen van een koper tot het betalen van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie, het opstellen van de akte van levering en de eventuele bijbehorende hypotheekakte. Soms doen zich wel eens incidenten voor, zoals onbekende erfdienstbaarheden, bijzondere erfpachtsvoorwaarden, een verkoper die eerder getrouwd was of een verkoper die overleden is. Kortom zaken welke vooraf opgelost moeten worden want alles moet tenslotte tot in de puntjes zijn geregeld, zodat op de passeerdatum de documenten in het bijzijn van de notaris zonder problemen kunnen worden ondertekend.

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44