Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Kinderen

Wie zorgt er voor de kinderen als beide ouders overlijden? Regelt u het niet zelf, dan benoemt de kantonrechter een voogd, waarbij hij zich vooraf kan laten adviseren door bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming. Dat is niet in het belang van uw kinderen, want er zal de nodige tijd verstrijken tussen uw overlijden en de benoeming van een voogd, waardoor er onzekerheid en onduidelijkheid is voor uw kinderen. De voogdij kunt u zelf regelen met behulp van uw DigiD via www.rechtspraak.nl. Maar in een notariële akte kunt u meer regelen: bijvoorbeeld een reservevoogd aanwijzen en specifieke wensen over de verzorging van uw kinderen vastleggen. De voogdij eindigt zodra het kind achttien jaar wordt. Vindt u achttien jaar te jong voor een kind om zelf het geërfde vermogen te beheren, dan kunt u bij testament het aan de kinderen te vererven vermogen onder bewind stellen tot een door u gewenste leeftijd en de testamentair voogd of een ander tot bewindvoerder benoemen.

Als u samenwoont, samen kinderen hebt en de moeder van de kinderen overlijdt, moet een procedure bij de Kantonrechter gevoerd worden als u tijdens leven niet samen het ouderlijk gezag hebt geregeld. Dit kunt u zelf doen met behulp van uw DigiD via www.rechtspraak.nl. Wist u dat het hebben van gezamenlijk ouderlijk gezag een voorwaarde is om een ouderschapsplan te maken voor het geval de samenwoning wordt verbroken? Ook over andere vormen van ouderlijk gezag en erkenning kunnen wij u voorlichten.

Is uw minderjarig kind erfgenaam, dan gelden bijzondere regels en moeten allerhande formaliteiten in acht worden genomen. Als u daarmee geconfronteerd wordt, willen wij u daarover graag meer vertellen. 

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44